Služby

Zajistím pro Vás:

 • vedení daňové evidence, v případě plátců DPH včetně vyhotovení přiznání k DPH a kontrolního hlášení
 • vedení podvojného účetnictví, v případě plátců DPH včetně vyhotovení přiznání k DPH a kontrolního hlášení
 • vedení mzdové agendy
 • daňové a účetní metodické konzultace formou měsíčních schůzek včetně informování o posledních aktuálních novinkách
 • vyhotovení daňového přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob
  vyhotovení přiznání k silniční dani
 • vyhotovení přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (dříve k dani z převodu nemovitostí)
 • vyhotovení přiznání k dani z nemovitých věcí
 • sestavení účetních výkazů na základě obratové předvahy
 • sestavení cash flow
 • vypracování ekonomické a finanční analýzy
 • ocenění obchodních podílů společností (nejedná se o znalecký posudek)
 • pomoc s přeměnou společnosti (fúze či rozdělení společnosti)
 • pomoc se zahajovací rozvahou společnosti
 • pomoc s návrhem na optimální rozvržení činnosti podniků a minimalizaci podnikatelských rizik
 • pomoc s vypracováním vnitropodnikových směrnic
 • pomoc s kalkulacemi
 • pomoc s vypracováním odvolání či zastupování před finančním úřadem
 • v případě potřeby odkladu podání přiznání k dani z příjmů zajistím odklad až o tři měsíce na základě plné moci daňového poradce
 • v případě, že potřebujete služby nezávislého auditora, spolupracuji s renomovanou pražskou auditorskou společností a mohu Vám zajistit jejich služby